Habitatge d’alt standing a la Costa Brava

Avui us portem un projecte molt interessant en el qual ens encarreguem de realitzar el disseny i dimensionat de les instal·lacions en un habitatge unifamiliar aïllat de 1.252,00 m2.

Es tracta d’un habitatge d’alt standing situada a Calonge (Baix Empordà), amb un programa funcional dividit en tres nivells.

En el nivell inferior, semienterrat, es troben les zones d’ús complementari com el gimnàs, la zona de spa, i una sala home cinema entre d’altres. A la planta principal hi ha les estances més freqüentades com el menjador, la sala d’estar, cuina, etcètera. Finalment a la planta superior, hi trobem la zona de descans, on hi ha cinc habitacions tipus suite.

terrassa i habitacions

sala estar

SJ12 s’ha encarregat de l’assessorament tècnic-ambiental col·laborant amb l’equip d’arquitectes durant les fases de projecte, per a la màxima disminució possible dels impactes ambientals (consum d’energia) al llarg del cicle de vida del futur edifici. L’assessorament es va basar en l’avaluació, anàlisi i determinació d’opcions de millora, mitjançant la modelització del comportament de l’envolvent de l’edifici, analitzant les millors opcions de composició arquitectònica per a les façanes, forjats i cobertes, elements importants i determinants per al benestar dels ocupants en una residència situada en aquesta zona i amb una superfície tan gran. És molt important la correcta determinació tant de la transmitància de l’element, com del factor solar per poder controlar el grau d’incidència del raig solar sobre l’interior de l’habitatge.

Gràcies a aquest exhaustiu estudi, obtenim uns valors de demanda molt inferiors als requerits per CTE, pel que aquí és on posem la base per fer d’aquest un edifici respectuós amb el medi ambient.

demanda energetica anual

Per reduir les pèrdues causades per ventilació natural o altres sistemes, es proposa un sistema de ventilació mecànica controlada amb recuperador entàlpic. Aquest sistema està equipat amb dos ventiladors, extremadament silenciosos, on un d’ells extreu l’aire viciat de l’interior del local, i l’altre impulsa l’aire fresc de l’exterior cap a l’interior. Pel principi del sistema, tots dos fluxos es creuen sense barrejar-se en un recuperador de plaques on la calor de l’aire interior sortint, es transfereix a l’aire fresc i net procedent de l’exterior, que s’escalfa. L’intercanviador de plaques d’alumini, d’alta eficàcia, aconsegueix recuperar més del 80% de la calor, que d’altra manera es perdria en l’ambient.

A causa de la gran envergadura del projecte, per satisfer les necessitats energètiques dels sistemes de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària es va optar per una combinació de bomba geotèrmica i energia solar tèrmica.

L’energia geotèrmica és, en el seu sentit més ampli, l’energia calorífica que la terra transmet des de les seves capes més profundes a les capes exteriors de l’escorça. Es col·loquen sondes a 100 m sota terra, on la temperatura es manté a 10ºC durant tot l’any, sent suficients per extreure calor en els mesos més freds i refrigerar en els mesos més càlids.

Per aconseguir abastir la totalitat d’aigua calenta sanitària, afegim la captació solar tèrmica a través de captadors solars a la coberta.

Per al sistema de calefacció, com indicàvem en l’inici d’aquest article, primant sistemes que minimitzin l’impacte visual, i amb la idea clara de sistemes eficients, s’opta per un sistema de calefacció per terra radiant. Aquest sistema actua directament sobre el cos, sense necessitat d’escalfar prèviament l’aire de l’habitació, de manera que s’aconsegueix un major grau de confort però amb una temperatura ambient aproximadament 2 ºC més baixa en comparació amb altres sistemes. S’aconsegueix així l’efecte de cap fred i peus calents tan beneficiós per a la salut. L’ús d’un sistema de calefacció per terra radiant en combinació amb fonts d’energia renovable com és el cas permet estalviar fins a un 90% d’energia en comparació amb els sistemes de calefacció convencionals.

Pel que fa a la climatització, després d’un exhaustiu estudi del projecte arquitectònic en coordinació amb el projecte d’instal·lacions, es va plantejar un sistema de climatització basat en fan-coils de conductes aigua-aire, combinat amb la bomba geotèrmica, integrant les dues disciplines al màxim per a així proporcionar unes excel·lents condicions d’habitabilitat a l’interior de l’habitatge.

Finalment, per a les zones de gimnàs i spa, on les condicions de l’aire interior en el moment d’ús són especials, es contempla un deshumectador per poder tractar l’excés d’humitat i mantenir unes condicions adequades de l’aire interior.

A nivell mediambiental, gràcies a principis bioclimàtics (inèrcia tèrmica, ventilació creuada, pre-escalfament i pre-refredament natural de l’aire), l’estalvi en demanda és d’un 65% en climatització més il·luminació.

La següent gràfica de barres mostra el balanç energètic de l’edifici mes a mes, comptabilitzant l’energia perduda o guanyada per transmissió tèrmica a l’exterior a través d’elements pesats i lleugers (Qtr, op i Qtr, w, respectivament), l’energia involucrada en el acoblament tèrmic entre zones (Qtr, ac), l’energia intercanviada per ventilació (Qve), el guany interna sensible neta (Qint, s), el guany solar neta (Qsol), la calor cedida o emmagatzemada en la massa tèrmica de l’edifici ( Qedif), i l’aportació necessària de calefacció (Qh) i refrigeració (Qc).

balance energetico edificio

Amb tots els sistemes proposats amb un objectiu molt clar de minimitzar el consum d’energia primària de l’edifici, i primant sistemes amb el mínim d’emissions en l’ambient, aquest edifici rep una fantàstica qualificació energètica A.

calificacion energetica A

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *