SERVEIS DE SJ12 // CONSULTORIA ENERGÈTICA

SJ12energy és una divisió de SJ12 en la qual aprofundim i oferim solucions basades en la sostenibilitat que atorguen als nostres clients una seguretat davant les noves demandes socials, la creixent demanda energètica i l’augment de preus de l’energia.

En SJ12energy som experts en eficiència i estalvi energètic, oferint serveis d’assessorament, consultoria, estudis de viabilitat, auditoria i certificació energètica en favor d’una reducció de la demanda i cost energètic, la incorporació de nous paràmetres lligats a la productivitat i la salut, així com en l’aplicació de nous sistemes de producció d’energia.

Des SJ12 creiem que hi ha encara molt camí per davant per optimitzar el consum energètic del parc immobiliari i en un major ús de les fonts renovables.

Fins ara, la majoria d’actuacions a nivell de reformes energètiques en l’edificació han incidit exclusivament en modificar les instal·lacions. Incorporar paràmetres arquitectònics d’eficiència energètica en les reformes, pot representar un estalvi considerable per a la resta de la vida útil de l’edifici.

El nostre coneixement del sector ens permet proposar actuacions que respectin les necessitats dels edificis nous o rehabilitar els existents per reduir el cost d’explotació, optimitzar les superfícies i revitalitzar la seva imatge.

AUDITORIA I CONSULTORIA ENERGÈTICA

SJ12 ofrece un servicio de diagnóstico energético en el que se evaluaran las posibilidades de ahorro energético y económico en cualquier instalación, edificio o industria, para después valorar y proponer las mejores soluciones.

  • Determinaremos la situación general y los puntos críticos del edificio y las instalaciones.
  • Propondremos medidas de ahorro y eficiencia energética para la optimización de las instalaciones, así como la incorporación de mejoras.
  • Reduciremos el consumo y coste energético.
  • Mitigaremos el impacto ambiental y las emisiones de CO2 asociados a la actividad.

CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

auditoria-energetica

Un Certificado de eficiencia energética es un documento realizado por el técnico competente, que da información a los futuros compradores o inquilinos de un inmueble sobre el comportamiento energético del mismo, e incorpora recomendaciones sobre las medidas a adoptar para reducir el consumo y mejorar su clasificación.

 

 

 

¿Quieres saber más sobre los CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA?