Consultoria energètica per a Centre Esportiu

Aquesta setmana us portem un projecte que vam realitzar el passat mes de juny.
El projecte, impulsat per l’ajuntament de Sant Joan Despí, consisteix a aconseguir millora en el sistema de climatització d’algunes de les sales del Poliesportiu Salvador Gimeno.

El sistema de climatització actual d’algunes de les sales del poliesportiu és insuficient, sobretot en èpoques d’estiu on la temperatura exterior i el grau d’humitat són molt elevats, arribant fins als 30ºC causant molèsties entre els treballadors i abonats. Es tracta de sales amb ús molt freqüent en les que es realitzen activitats esportives d’alt rendiment, amb una mitjana d’usuaris de 500 persones diàries. L’objectiu de l’encàrrec de l’ajuntament, és solucionar aquest problema tenint en compte els diferents paràmetres d’humitat, temperatura, i nombre d’usuaris dels espais.

SJ12 va preparar diverses propostes de protecció de les vidrieres que donen al pati interior per aconseguir un control tèrmic, reduir les pèrdues tèrmiques per elements semitransparents i d’aquesta manera reduir la demanda interna d’energia. Es va considerar que la superfície de vidre, donada les seves dimensions i propietats, suposa un control tèrmic deficient.

Per a això vam proposar dos sistemes: làmines adherides als vidres exteriors o instal·lació d’una pèrgola:

VINIL

Sin título

Es valora l’opció d’adherir per la part exterior dels vidres existents una làmina amb l’objectiu de modificar el percentatge transmès (A) i l’energia absorbida (B) dels raigs solars, incrementant el factor de reflexió energètica i enviant l’energia absorbida a l’exterior.

En contra d’aquest sistema, juga el fet de la modificació de l’aparença i de les propietats de transparència i reflexió dels vidres, la durabilitat del material a la intempèrie i el risc de trencament tèrmica.

 

PÈRGOLA

pergola

Una altra opció és instal·lar un element tèxtil a la part superior del pati, per així aturar l’impacte directe dels raigs solars sobre la zona vidre. Amb aquest sistema tindrem un control solar i per tant una reducció sobre la incidència ecta que ens beneficiarà a nivell de demanda energètica.

CONCLUSIÓ

Un cop analitzades les dues propostes es va considerar l’opció de la pèrgola com la més òptima, tant a nivell de materials, durabilitat, impacte visual, cost, i especialment beneficiosa a nivell tèrmic.

 

Amb aquesta solució es quantifica la reducció de la càrrega tèrmica dels espais un 19%.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *