Implantació del BIM en el sector de la construcció

És evident que en tots els sectors, cada dia disposem de més eines i utilitats per fer les nostres tasques més àgils i eficients, en valor de la productivitat.

El nostre sector no és una excepció, i des SJ12 hem implantat la metodologia BIM en els nostres projectes. Aquesta, és una metodologia de treball col·laborativa per a la gestió de projectes d’edificació o obra civil a tots els nivells a través d’una maqueta digital. Aquesta maqueta digital conforma una gran base de dades que permet gestionar els elements que formen part de la infraestructura durant tot el cicle de vida de la mateixa.

SJ12 i el BIM.

 

Instalació de Climatització d’una vivinda unifamiliar realitzada amb CYPE.

 

Aquesta metodologia BIM està suposant una veritable revolució tecnològica per a la cadena de producció i gestió de l’edificació i les infraestructures. Aquesta eina permet construir d’una manera més eficient, reduint costos alhora que permet a projectistes, constructors i altres agents implicats treballar de forma col·laborativa.
Hi ha diversos organismes públics amb l’objectiu d’organitzar i marcar la implementació i el creixement d’aquestes metodologies en els diferents països. Aquests, són grups oberts a tots els agents implicats (administracions, enginyeries, constructores, universitats, professionals …). Es caracteritza per ser un grup multidisciplinari, organitzat per temàtiques i en el qual un chairman serà el que exerceixi de dinamitzador en els treballs.
A Catalunya, des de l’any 2014 l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya està iniciant experiències pilot de l’ús de BIM en projectes d’edificació, com a primers passos per valorar l’adopció del BIM en les obres públiques.

 

 

 

 

Al febrer de 2015 a Barcelona, ​​en el marc del congrés European BIM Summit diverses institucions catalanes van signar i van publicar una carta d’intencions i calendari d’objectius per a l’adopció del BIM per part de tots els agents que treballen a Catalunya.

En nuestro país esta implementación está siguiendo pasos marcados igualmente por reglamentaciones europeas y a su vez españolas, con el objetivo de guiar este crecimiento, pese a eso, aún estamos a unos niveles bajos respecto a otros países europeos.

S’espera que aquestes i altres iniciatives institucionals d’àmbit estatal vagin avançant per arribar a un objectiu comú de millora de l’eficiència en les obres de construcció i que aquesta aporti beneficis a tots els agents que hi participen.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *